DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sınavsız Unvan Değişikliği

İlgi:     (a) 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Milli Eğitim   

             Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme , Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması HakkındaYönetmelik

            (b) Valiliğimizin 09.09.2016 tarih ve 9782789 sayılı onayları.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde, (1) Bu Yönetmelik kapsamında Görevde Yükselmeye tabi hizmet  grupları ve kadrolar başlığı altındaki; (d) Büro Hizmetler Grubu ve (e) Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlardan, yönetmeliğin 22´ inci maddesinin (a) bendinde; aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden; bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla, aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir denilmektedir. 

            İlçenizde; görev yapan tüm personellere gerekli duyurunun yapılması ve yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde yazılı bulunan gruplardaki unvanlarda görev yapan personellerden, yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların Başvuru Tercih Formu doldurularak ekte sunulan Çalışma Takvimine göre müracaatların alınması ve alınan müracaatların şube amiri tarafından onaylanarak Müdürlüğümüz Personel Atama Şubesine elden teslim edilmesinin sağlanması hususunda gereğini arz ederim. 

 

   Seyithan GÜZEL

Şube Müdürü

 EKLER       :

 

1 - EK-1-Başvuru Tercih Formu
2 - Münhal Kadro Çizelgesi
3 - Çalışma Takvimi
4 - EK-2 Formu
5 - Kılavuz

Camii Mahallesi Gazi Caddesi No 35 Hükümet Konağı Kat 2 Silvan/DİYARBAKIR - 0412 711 2053

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.